Händelser i livet som skapar nya tankar och perspektiv

Nya vägarNya spår ger utrymme att skapa nya tankar och perspektiv. Något nytt. I de fortsatta spåren med dilemman och utmaningar av Covid-19 pratar vi idag om att ”inte ställa in”, utan ”att ställa om”. Vi pratar också om att vi ska vara uthålliga och hålla avstånd, vilket prövar vårt tålamod. Den nya riktningen kan vara svår att se eller t o m svår att förhålla sig till.

Vi människor reagerar olika på de utmaningar och prov vi utsätts för, just av den enkla anledningen att vi är olika och att vi därför kan ha olika uppfattningar om vad som är utmanande. Vår vardag är fortfarande annorlunda, och vi kan inte förhålla oss i alla sammanhang till det som är välkänt och tryggt. Många vanor och arbetssätt fortsätter att utsättas för prövningar med anpassningar till ständigt nya budskap, men något händer.

Det visar sig att vi har kunnat starta fasen med att ställa om tankar, perspektiv och handlingar antingen genom att vi tvingats till det eller att vi blivit mera kreativa. Vi gör och tänker saker som är både nytt och annorlunda från före mars 2020. Alla tankar är inte tydliga, och bara det är tålamodsprövande. Riktning och mål är extra svåra att se eller förhålla sig till, då omvärlden samtidigt ändrar sig i rask takt. Vi kan inte heller förhålla oss till att vi vet hur det kommer bli sen!

Jag har under denna speciella tid ”ställt om” med ett extra fokus på den digitala tekniken samt att lägga fokus på utveckling av min egen kompetens. Jag är mitt uppe i att kvalitetssäkra mina coaching kompetenser i en certifieringsprocess. Jag utbildad och tränad i coaching enligt ICFs (International Coach Federation). Jag är också medlem i ICF, och jag följer de riktlinjer, standards och etiska regler som fastställts av ICF i alla mina coaching uppdrag. Coachingen definieras som ”ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.”

Den första veckan i maj infaller dessutom den internationella coachingveckan, där coaching uppmärksammas för sin värdefulla nytta och styrka. Så låt mig snart berätta mera vid nästa uppdatering.

Kategori
Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh