Nyttan med coaching ur olika perspektiv

Nyttan med coaching ur olika perspektivVilken inledning det blivit på ALLCaNs jubileumsår, där vi vill fira lärande och nytta. Här kommer du få ta del av nyttan med coaching ur olika perspektiv.

Det är så roligt att kunna använda de digitala möjligheter som står tillbuds, och bara det är ett lärande som öppnar flera möjligheter i firandet av nytta och lärande. Jag är helt uppfylld av goda insikter och minnen i den process jag varit i under årets första månader.

Jag har fått ge bort av det jag vet gör nytta hos mina kunder. Jag och ALLCaN har paketerat nyttan med coaching ur olika perspektiv. Nyttan med det coachande förhållningssättet, nyttan med det coachande ledarskapet och nyttan med att skapa mål som gör skillnad. Alla ger nytta som ur olika perspektiv hjälper oss, både dig och mig, att göra skillnad på riktigt.

Samtidigt är nyttan så värdefull för både dig som individ, som ledare eller som organisation.

ALLCaN på youtube

Den första uppmärksamheten på jubileumsåret skedde på ALLCaNs födelsedag som också var Alla hjärtans dag. Dagen till ära livesände jag ett webinar! Här presenterade jag nyttan med coaching ur olika perspektiv. Alla fick även tillgång till att själva jobba med att skapa mål som verkligen kan göra skillnad i vardagen.

Hela uppmärksamheten och webinariet finns nu på företagets egen youtube kanal, ALLCaN_Ledarskap, då livesändning spelades in.

Vill du också ta del av sändning, och få en upplevelse av både lärande och nytta för dig? Klicka här.

En av deltagarna på livesändningen återkopplade sin nytta så här: ”Otroligt vad en sådan kort stunds reflektion och guidad reflektion kan väcka saker inom en. För min del väcktes tankar kring möjligheten att växa utifrån de förutsättningar som jag nu befinner mig i samt funderingar kring hur stort ”växa-utrymme” jag behöver ha för att jag ska bli triggad att nå ett mål”.

Det värmer mitt hjärta att få bidra till en sådan reflektion och nytta.

Coaching

Vad är då coaching? Coaching definieras av vår branschorganisation, International Coaching Federation, ICF, genom ”Coaching är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.”

Vill du veta mera om coaching så kan du också läsa på ICFs svenska sida. Jag är medlem både här och i den globala organisationen.

Vi vet att organisationer och ledare som anammar det coachande förhållningssättet som verktyg i sin kultur och ledning också skapar en lärandekultur som får effekter på både resultat och välmående.

Sammanfattningsvis gynnar coaching både individer, team och organisationer genom att den främjar utveckling, ökar engagemang och skapar en miljö som främjar lärande och tillväxt.

Coachingens styrkor

Coachingens styrkor

Coaching är ett kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Coaching skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat. Det coachande förhållningssätt gynnar både individer och organisationer att utvecklas genom ökad motivation och engagemang, och det hjälper oss att skapa miljöer som ger lärande och tillväxt.

Det gynnar också ledarskap och chefskap genom att just använda styrkan i ett coachande ledarskap.

Det coachande ledarskapets förhållningsätt kan skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö, där medarbetarens potential frigörs, motivationen och engagemanget ökar, prestationen och resultaten förbättras, och starka relationer byggs.

Coachingens styrkor:

🔸Är framåtriktad och lösningsorienterad
🔸 Använder öppna kraftfulla utforskande frågor
🔸 Lyssnar aktivt på alla nivåer
🔸 Ger mål och riktning
🔸 Ger perspektiv och ökar medvetenheten
🔸 Ger insikter och lärande
🔸 Skapar motivation och inspiration
🔸 Skapar fokus och klarhet
🔸 Skapar planer och målmedvetna handlingar
🔸 Skapar förutsättningar för handling och ansvar
🔸 Ger självförtroende och tro på egna förmågor
🔸 Ger utveckling av ledarskapsförmågorna
🔸 Ger effekter på utveckling och innovation
🔸 Ger förbättrad kommunikation
🔸 Skapar en atmosfär av öppenhet och tillit
🔸 Ger tydliga effekter på resultat och prestation

Coachings effekter

En kultur av coaching i organisationer har visat sig vara ett av det mest effektiva sätten att öka medarbetarnas engagemang, att förbättra samarbete, att uppnå framgång i förändringsledning och att förbättra både medarbetarens och teamets prestationer.

Coaching tillsammans med utbildnings- och utvecklingsinsatser är stärkande och hjälper till att behålla de lärdomar som förvärvats.

En studie från 2022 CF global Awarness Study* belyser det kraftfulla och visade följande effekter av coachingen:

• 42 % Ökad kommunikationsförmåga
• 41 % Bättre självkänsla/självförtroende
• 38 % Ökad produktivitet
• 38 % Ökad balans i livet
• 35 % Ökat välbefinnande
• 33 % Ökad arbetsprestation individuellt/team
• 30 % Förbättrade företagsledningsstrategier
• 30 % Utökade professionella karriär möjligheter

* Källa (ICF Global Consumer Awareness Study 2022)

GROW modellen

I webinariet visade jag på styrkan med GROW modellen. GROW modellen används ofta av oss certifierade coacher som ett av verktygen i vår coachroll. Webinariets deltagare fick lära sig om GROW och specifikt utvecklade vi målet, G, i modellen.

Denna modell kan hjälpa dig i det du vill skapa, åstadkomma, leverera och uppleva. Du kan även växa och utveckla din förmågor i din roll eller ditt personliga ledarskap.

Du kan också lära och reflektera över styrkan med modellen.

Länk till ALLCaN sändningen

Vill du veta mera?

Varmt välkommen att kontakta mig för din utveckling och dina mål att göra skillnad.

Allt gott, och på återhörande

Ann-Sofie

PS,

👉vill du vara säker på att alltid få inspiration och de senaste nyheterna under jubileumsåret? Skriv här.

👉Vill du läsa föregående inlägg klicka här.

Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh

Läsarkommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *