Om mig
Specifik komptens ALLCaN Consulting

Vem är Ann-Sofie Lindh?


Jag har en bakgrund i biomedicin och har mer än 25 års erfarenhet som chef, projektledare och förändringsledare, och är utbildad och tränad i ledarskap, medarbetarskap, professionell coaching och styrelsearbete.


Tillsammans med min långa erfarenhet av olika chefs- och ledningsroller samt styrelsefunktionsuppdrag utgör min kompetens en uppskattad grund för att leverera kunduppdrag, insatser och att träna och utveckla andra. Att utveckla ledare, individ, team och organisation, på initiativ av kunder, och att få dessa att ta nya utmaningar och steg, kommunicera, samarbeta, målfokusera och att ständigt förbättra är symboliskt i mitt agerande och min personlighet.


Med mitt stora engagemang, min nyfikenhet samt vana att leda för handling och utveckling mot uppsatta mål, stödjer jag företag och organisationer som organisationskonsult och coach.


Jag uppskattar att vara en del av att andra utvecklas, och jag blir extra glad av att kunna förmedla en känsla av lärande för bestående förändring i både tanke och känsla tillsammans med "Vad och hur".


På senare år har jag tagit steget att bli egen företagare för att jobba ännu mera fokuserat med det jag mest tycker om och driver mig; samarbete med människor mot uppsatta mål. I det samarbetet är jag övertygad om att "Alla kan", och sedan 2014 är jag ägare av företaget ALLCaN Consulting.

Vem är Ann-Sofie Lindh

Specifik kompetens

  • Stärka samspel och kommunikation i team
  • Facilitera workshops, hålla seminarier och utbildningar
  • Coaching (medlem i ICF)
  • Chef, projektledare och mentor
  • Leda förbättringsinitiativ och implementeringar
  • Erfarenhet av myndighetskrav och inspektioner
  • Riskgranskningar och bedömningar
  • Erfarenhet av forskning och utveckling

Varför välja mig som konsult eller coach?


Jag hjälper dig att nå målen i din frågeställning, utmaning eller vision på det för dig effektivaste och bästa sättet.


Jag vet att utmaningarna med att leda och motivera innebär många uppgifter, aktiviteter och beslut i parallella processer med många krav och förväntningar.


En av de viktigaste erfarenheterna, som jag ser det, är att det alltid är människorna, ledarskapet, medarbetarskapet och normerna

i organisationen som gör skillnaden i både resultat, effektivitet, motivation och välmående. När sedan lärandet finns i organisationen blir skillnaden ännu större.


När kommunikation, värdegrund, visioner, ledarskap och medarbetarskap finns tillsammans med möjligheten att förbättra och utvecklas får man samspelta team, välmående och transparens i förändringsprocesser. När dessa faktorer påverkas medvetet blir det framgång i både produktion, utveckling, effektivitet och resultat.


Jag gör stor nytta i uppdrag och situationer där människor utvecklas och utmanas. Jag är drivande, engagerad, energisk, nyfiken och lösningsorienterad med en mycket stor portion av ledarskapserfarenhet och kommunikationsförmåga.

Vad säger andra?


"När jag blev coachad av Ann-Sofie fick hon att mig att känna mig stark och att kunna lita på mina egna beslut. Jag fick insikter i varför jag reagerar och hanterar situationer som jag gör. På ett till synes enkelt vis lärde jag känna mig själv på ett mycket bra sätt. Jag känner mig nu stärkt i mötet med medarbetare och chefer, och detta har jag stor användning av i nya utmaningar såväl i jobbet som privat.

Att bli coachad i sin yrkesroll eller som privatperson är något jag varmt kan rekommendera."


Anna Worbin, Redovisningsansvarig, Nya Skara Djursjukhus, Skara

"Ann-Sofie är en positiv och mycket engagerad person, och det märks att hon är intresserad och kunnig i det hon gör. Hon ger ett tryggt intryck och kan få även den blygaste person att uttrycka sina tankar och funderingar. Vår grupp är duktig på att sväva iväg i diskussioner och då var Ann-Sofie skicklig på att hålla ihop gruppen och driva oss framåt."


Citat vid kommunikations- och feedbackövningar från en arbetsgrupp vid AstraZeneca, Mölndal

Vill du veta mer eller har du andra frågor så delar jag gärna med mig.


Kontakta mig


Copyright © 2019 All rights reserved

ALLCaN Consulting