Tjänster

Tjänster med fokus på ledarskap, lösningsorientering, coaching, utveckling och kommunikation ger framgångsrikt hållbart resultat.

Team Coach

Ledarskapsutvecklare Coach

Organisationskonsult, rådgivare och mentor

Interimistisk chef och ledare

Vill ni hjälpa era team att kunna ta nya steg och nå känslan av att vara framgångsrika och välmående?

Kommunikation, samarbete och lärande är nyckelfaktorer i ett framgångsrikt arbete. Vilka utmaningar har teamet? Vilka hinder finns för att göra ett bättre jobb? Använd egna insikter, teamets styrkor och träna på att ge och ta emot feedback, och bli mera effektiva och välmående.

Coaching tjänsten stödjer er i framstegen att kommunicera och utnyttja era styrkor och insikter, och att effektivt uppnå mål.

Behöver ni sätta nya strategier och mål?

Nuläge? Önskat läge? Vision och mål? Hur når ni dit? Vilka möjligheter finns i organisationen? Vilka hinder finns? Värdegrunden, vad är viktigt för er och era kunder?

Ledarskapsutvecklings- och coaching tjänsterna hjälper dig att utveckla det som är viktigt för dig.

Behöver ni stöd i era förbättringsinitiativ, implementeringar och organisationsförändringar?

Nuläge? Önskat läge? Har ni en ny organisation? Nya direktiv som behöver riskgranskas, uppdateras och implementeras? Finns andra utmaningar i hälsa- och miljöarbetet, med rutiner och metoder som samtidigt ska införas med andra förändringar?

Organisationskonskonsulttjänsten ger dig support i dina förbättringsinitiativ och kan även hjälpa till vid implementeringar av förändringar.

Behöver ni stöd operativt i er verksamhet?

”Det är mycket nu”. Många ärenden att ta hand om? Hinner inte fokusera på det som är viktigt? Tiden räcker inte? Behöver en temporär avlastning!

Den interimistiska tjänsten avlastar dig temporärt.

Innehållet i tjänsterna med organisations- och coachinguppdrag samordnas och paketeras tillsammans med kunden.

Copyright © 2019 All rights reserved

ALLCaN Consulting