Dags att stänga 2021 med omtanke

Årets hjärtan
Dags att stänga 2021 på ett medvetet, omtänksamt och stärkande sätt

Vilket år, och hur mycket har vi inte varit med om? Det gäller i varje fall mig. Mina insikter om året har varit värdeskapande genom att mina reflektioner har stärkt mitt lärande, min utveckling och mitt företagande. Jag har jobbat igenom 2021 på ett medvetet sätt, där mina tankar och reflektioner har stärkt min potential och utveckling genom det jag upplevt, skapat och genomfört.

Alla dessa insikter har blivit tydliga, mina egna julgåvor, och jag har omsatt dem till ledord som jag vet kommer vägleda mig i hur jag startar det nya året på bästa sätt.

Ett nytt år som är helt oupplevt och oskrivet. Visst verkar det klokt att ta hand om 2021 innan du rusar in i 2022?

Ta hand om 2021 med omsorg

Rusa inte vidare direkt. Stanna upp och ta del av detta inlägg. Jag bjuder dig på konkreta övningar med öppna coachande frågeställningar. Dessa kommer hjälpa dig att på ett omsorgsfullt och medvetet sätt ta hand om året, hela din potential och ge öppningar för ditt nya år och för din utveckling, framgång och ditt välmående.

Du kommer med hjälp av din egen medvetenhet och dina egna insikter upptäcka att ett helt år har berikat dig på olika sätt i det du upplevt, åstadkommit, genomfört och lärt dig. Vilka julgåvor, visst är de viktiga att bevara? Kanske hittar du något när du tittar bakåt som du även kan lära av som du inte är helt nöjd med.

Övningarna kommer hjälpa dig att stänga 2021 med värdefulla insikter av upplevelser i både vad och hur, och dessa kommer även stärka din start av det nya året. Ett år som är helt nytt med 365 nya dagar som är helt oupplevda och oskrivna!

Konkret övning

Denna konkreta övning startar du med att först ge dig av din egen fokuserade tid för eftertanke och reflektion. Först därefter påbörjar du övningen nedan. Svaren och reflektionerna är dina, och du väljer hur du vill använda det du upptäcker och skapar av tankar, insikter och lärande.

Använd hela din fantastiska potential genom att reflektera över:

  1. 1. Vilka har varit höjdpunkterna under det gångna året?
  2. 2. Vad har du åstadkommit?
  3. 3. Vilka har varit de viktigaste lärdomarna?
  4. 4. Var har du överträffat dig själv? På vilket sätt?
  5. 5. Vilka är dina viktigaste lärdomar i din roll på arbetet?
  6. 6. Vilka är dina viktigaste lärdomar i ditt ledarskap (t ex personligt ledarskap, projektledarskapet, eller ledarskapet på jobbet eller fritiden)?
  7. 7. Om du är chef, vilka är de viktigaste lärdomarna i din chefsroll?
  8. 8. Om du tycker att du inte levt upp till dina egna förväntningar, vilka är det i så fall?
  9. 9. Om du gav några löften vid årets start, vilka löften var det i så fall?
  10. 10. Vilka löften infriade du? Vilka löften infriade du inte?
  11. 11. Vilka projekt har du avslutat och vilka är dina lärdomar här?
  12. 12. Har du några projekt som inte är avslutade? Kan du lära dig något av det?
  13. 13. Vilka projekt påbörjades inte som du hade för avsikt att påbörja? Något lärande här?
  14. 14. Vilka frågor kring familjen, vännerna eller hemmet har haft din uppmärksamhet? Viktigt?

Summera året

När du summerar året, kan du sammanfatta det med en mening eller några ord eller bilder som symboliserar 2021? Vad handlade det gångna året egentligen om för dig?

När du avslutar 2021

• Finns det något du inte är avslutad med?
• Någon du inte avslutad med?
• Vad behöver du göra och säga för att känna dig redo att stänga 2021?

Det nya året

Ett helt nytt blankt, oupplevt, orört och oskrivet år ligger framför dig! Tänk framåt med stora ”penseldrag” och perspektiv för att först därefter fokusera på detaljerna.

Visionen

Ledstjärna 2022
Skapa dina ledord för 2022

Reflektera över följande:

  1. 1. Vilka känslor uppfyller dig när du tittar tillbaka på året som gått?
  2. 2. Vem är du nu?
  3. 3. Vad har du lärt dig?
  4. 4. Vad är du mest stolt över?
  5. 5. Vad är du mest glad och tacksam över
  6. 6. Välj tre ord som ska vägleda dig under det kommande året – Dessa blir dina ledord 2022
  7. 7. Visualisera dina ledord för det nya året – gärna med en bild som du kan ha med dig in på det nya året

Gott avslut på året

Allt gott på ditt avslut av året med varma välgångshälsningar för hela din fantastiska potential genom dina egna julgåvor för framgång och välmående.

Nytt inlägg kommer på Nyårsdagen

I nästa inlägg får du tips om hur du tar hand om visionen och ledorden, och hur dessa kan hjälpa dig under hela 2022 på ett konkret sätt. Men först gäller det att ta hand om 2021.

Vill du ha min hjälp att skapa insikter över din utveckling och ditt lärande 2021 för ditt bästa 2022? Välkommen att kontakta mig genom att skriva här eller ringa mig för ett första samtal.

Mina bästa julhälsningar till dig med önskan om en riktigt skön och avkopplande jul- och nyårshelg.

God Jul och Gott Nytt År

Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh