Ledarskap och medarbetarskap samverkar för ett gott arbetsklimat

Har du tänkt på vad ledarskap och medarbetarskap handlar om?

Ledarskap, Medarbetarskap, TeamRelationer! Ledarskap handlar om relationer och förståelse för att vi alla är olika. Det finns ett antal grunder till i ledarskapet tillsammans med betydelsen av riktning och mål för både samarbete, teamkänsla, leverans, utveckling och välmående.

Ledare blir du genom ditt sätt att vara och genom att förstå hur du påverkar andra eller påverkas av andra i olika situationer. Du formar ditt ledarskap och chefskap i dina relationer till framför allt dina medarbetare. Du formar också ditt ledarskap på ett förtroendefullt sätt med dina medarbetare i strävan mot den formulerade och tydliggjorda riktningen för att kunna nå målen, kunna leverera och utveckla.

Medarbetarskap handlar också om relationer

Kanske du inte tänker på i första hand?

Du som medarbetare utvecklar ditt förhållningssätt att hantera relationen både till din ledare/chef eller arbetsgivare, och till dina kollegor och till ditt eget arbete.

Medarbetarskapet är en central del av värdegrunden i en organisation tillsammans med summan av medarbetares möjligheter till delaktighet, engagemang, ansvarstagande och samspel i teamet eller organisationen.

Varför är ledarskap och medarbetarskap viktigt?

ALLCaN
Ledarskap och medarbetarskap för ett gott arbetsklimat

Är medarbetarskap viktigt för ledarskapet och chefsrollen och vice versa, kan man då undra? Ja, det är det! Det handlar ju om hur du formar ditt ledarskap eller medarbetarskap i relationen med dina medarbetare eller chefer. Så just innebörden av relation och hur relationen fungerar är så viktig.

Jag menar också att du som ledare särskilt behöver både förstå och tydliggöra att medarbetarskapet är betydelsefullt för er alla i er organisation och för er värdegrund, ert samarbete, samspel, kommunikation och utveckling för det ni tillsammans ska skapa med era olika uppdrag och roller.

När ni får insikter om betydelsen av de goda förutsättningarna som behövs för att utöva både ledarskap och medarbetarskap i era relationer på arbetsplatserna, så utvecklar ni även värdeskapande insatser för hur ni vill ha det i ert samarbete för ett gott medarbetarskap, ett gott arbetsklimat och en välmående organisation i det som ska levereras eller uppnås.

Vill du börja göra skillnad?

Vill du börja jobba med ditt ledarskap, medarbetarskap eller samarbete? Vill du göra skillnad för ett gott arbetsklimat?

Är du lite mera nyfiken innan du bestämmer dig för att göra skillnad? Lyssna gärna här, så får du veta lite till om medarbetarskap

Kontakta mig genom att skriva här eller ringa för ett första samtal, så hittar vi ett sätt att ta din utveckling vidare för ett gott arbetsklimat.

Allt gott med varma hösthälsningar för ditt välmående och din utveckling.

Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh