Återstart med konkreta steg

SjälvledarskapSommarkänslan sitter kvar. Sommaren och ledigheten ger mig så mycket. Vila, återhämtning och välmående. Sommaren har gett mig ny energi utan alla måsten, vardagliga vanor och görande. Jag är klar att möta sensommaren med familj, arbete, vänner och föreningsjobb.

Förhoppningsvis har du fått vila och uppleva en sommar som gett dig det du behöver. Lust att återstarta? Ja, kanske eller nej? Hoppas du hade hjälp av mina tips i förra inlägget att varva ner och med det även förbereda för återstarten. Välkommen tillbaka!

Återstarten

Vad är viktigt nu? Vilka tankar och anteckningar finns där sedan före ledigheten? Vad har du med dig som är en effekt av pandemin och alla restriktioner? Hur vi vill du, dina medarbetare och organisation ha det nu?
Vad gör du med alla frågor? Hur blir det när vi ska återgå till normala? Vad är normalt? Det nya normala? Vad betyder det? Vilka arbetssätt ska vi ha nu när vi får ses igen? Hur blir det nu i vårt arbetsklimat? Har vi ändrat något i våra normer och beteenden?

Låt inte tankarna mala och stressa dig – Ta hand om dem i ditt ledarskap, både i din roll att leda dig själv och kanske andra. Vill du ge dig och organisationen en bra start där ni tillsammans skapar ert nya nu? Hur vill ni ha det efter ledighet och kanske inför ert nya normala?
Tillsammans för det viktiga värdeskapande arbetssättet och arbetsklimatet, tänker jag. Här är både dina egna och dina medarbetares lärande, erfarenheter och reflektioner viktiga. Att lyssna och gemensamt prata om hur ni vill ha det! Vad är viktigt för att möta återstarten eller återgången från långvarigt distansarbete där de sociala interaktionerna är förändrade. Det är här potentialen finns att skapa nya perspektiv och kraftfulla resultat för er bästa återstart.

Bjuder på konkreta steg att kicka igång återstarten

1. Bestäm en tid av ”” och tänk på den tiden: Hur var det då? Vad visste eller kunde du/ni då? Vad var du/ni nöjda med?

2. Gå in i ditt då och till de förutsättningar som fanns då med det som då rörde sig i det du/ni gjorde, hur du/ni gjorde det, vad du/ni upplevde till hur du/ni kände/mådde då.
Vilka av ”Vad och Hur” ska ni behålla, utveckla och ta med framåt i ert nu?

3. Vilken grund stod du/ni på då? Vad visste du då? Hur jobbade du då?
Vilka av ”Vad och Hur” ska ni behålla, utveckla och ta med framåt i ert nu?

4. Vilka reflektioner gör du/ni av hur ni som medarbetare och organisation påverkats av pandemi och restriktion? Vilket lärande gör du/ni och vad är viktigt att ta med in ert nu och framåt?

5. När du idag tänker på då och nu? Vilka upplevelser och lärande skapar du? Vilka perspektiv ser du? Något nytt? Någon ”aha” känsla av något som du glömt eller tappat bort? Finns det nya förutsättningar?

6. Gemensamt nu – Bestäm tillsammans vad ni ska ”Behålla – Sluta – Börja göra”

Viktigaste prioriteringarna

Jag föreslår också att ni gemensamt bestämmer och prioriterar de viktigaste stegen att komma igång för ert bästa just nu!
Ett bästa nu som också ger er det goda arbetsklimat och välmående ni vill ha och det ni strävar mot att uppnå!

Jag kan hjälpa dig att kicka igång

Alla målsättningar, handlingar, steg och förändringar startar i ett första samtal. Jag har förmågan och verktygen att först lyssna och därefter tillsammans med dig bestämma vilken den bästa insatsen för just er kan vara för återstart.

Kontakta mig för ett villkorslöst samtal. Det kostar din tid. Jag lyssnar när det passar dig för att på bästa sätt kunna göra nytta för dig i din roll, ditt självledarskap, ledarskap eller medarbetarskap i din organisation.

Allt gott på återstarten och en fin start på sensommaren.

Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh