Nyttan med ledarskapscoaching
– Mitt i Näringslivet

Under hösten har jag hjälpt företagare i ett projekt att komma vidare i sina förändrings- och omställningsresor i de utmaningar som bl a pandemin ställt till med. Målet med den företagsindividuella ledarskapscoachingen i detta projekt var att stärka och utveckla företagets ledare och medarbetare. Det blev allt tydligare att ledarskap och ledningen av mig själv och andra, är en framgångsfaktor för hur vi med tydlighet hanterar förändring och osäkerhet.

Med mod, kraft, vilja och beslutsamhet kommer dessa företag komma vidare i sina stärkta insikter om hur betydelsen av ledarskap, tydlighet, kommunikation och öppenhet kan användas för att göra skillnad i både företagsledning, organisation, team och affären.

I samband med detta projekt blev jag också inbjuden att delta i ett program om ledarskap genom ”Mitt i Näringslivet, Kalmar län” vilket webbsändes från Badholmen i Oskarshamn. Samtalets moderator var Jessica Bergsjö, och bild, ljud och ljus sköttes av Scenteknik Kalmar.

Jag hoppas du vill ta del av sändningen där jag delar min kunskap och erfarenhet om ledarskap. Välkommen att se och lyssna på vårt samtal under ca 10 minuter som en del av programmet. Blir du inspirerad att prata vidare med mig, så ser jag fram emot att få höra av dig.

Arbetet i projektet med den företagsindividuella ledarskapscoachingen och sändningen av Mitt i Näringslivet har genomförts inom ramen för ett större projekt som pågått inom Näringslivsenheten, Oskarshamns kommun. Ett projekt som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Region Kalmar län och Oskarshamns kommun, med viss medfinansiering från de närliggande kommunerna Borgholm, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Västervik.

Vill du se hela sändningen med övriga deltagare så är sändningen ännu tillgänglig på följande länk: https://www.facebook.com/mitt.i.naringslivet/videos/377370436763931

Projektets företagare om nyttan med ledarskap

Arbetet med företagarna i projektet handlade så tydligt om att ledarskapet genomsyrar alla led i ett företagande från ägare till VD och den operativa verksamheten till leverans av produkter/tjänster som skapar värde. Det vet vi alla egentligen, och alla har vi olika krav på vad det ledarskapet handlar om i vardagen med vårt Vad, dvs uppdraget/det vi ska åstadkomma av värde, och vårt Hur dvs hur genomför vi vårt uppdrag. Vår syn på betydelsen av ledarskap varierar, och kraven och förväntningarna på ledarskapet är inte alltid uttalad i de olika leden.

Här delar jag stolt några återkopplingar jag fått av deltagande företagare på frågan ”Vad tar du/ni med dig/er efter den företagsindividuella ledarskapscoachingen”:

”Avstämningar med mig själv, där jag nu ser på ett annat sätt att jag har olika roller i mitt företag (ägare, styrelse, VD)”
”Ökad självkänsla att leda i förändring”
”Stärkt med verktyg och nycklar”
”Verktyg och metoder att hantera i mitt ledarskap”
”Förmånen att belysa det jag redan visste, men har nu fått nya verktyg”
”Leda sig själv – stanna upp och reflektera”

Mitt varma och djupa tack till alla deltagande företagare, Näringslivsenheten i Oskarshamns kommun, projektet och Mitt i Näringslivet, Kalmar län. Allt gott på den fortsatta resan.

Vilken nytta med ledarskapscoaching behöver du?

Hur ser du på ledarskapet i de olika leden i ditt företag? Hur påverkas företaget, din roll och du själv i ditt ledarskap och medarbetarskap i tider av t ex förändring och kanske osäkerhet? Vad behövs särskilt förändras hos er i företaget och dig själv? Vilka mönster och vanor har ni, och vad vill ni förändra för att nå målen och för att hålla riktningen mot det som är viktigt?

Kontakta mig gärna för ett samtal om hur vill få din vardag att bli annorlunda.

Kategori
Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh