Värdegrund och normer gör skillnad

Min övertygelse och utgångspunkt i mina tjänster för ALLCaN, är att det är vi som människor som gör skillnad med våra kompetenser och förmågor. Hur vi medvetet använder dessa på bästa sätt ger skillnad, effekt och utveckling över tid.

En medvetenhet om att vi är olika, att vi har olika förmågor och erfarenheter gör skillnad i samspelet mellan människor. Hur vi är mot varandra, hur vi samarbetar, vad vi ska göra för att komma till målet och hur vi gör det är framgångsfaktorer för ett gott arbetsklimat och en god hälsa.

Vilka är vi som skapar?

Men vilka är vi? Sannolikt är du ledare, chef, projektledare, tränare, lagledare eller ansvarig för att föra oss (vi i gruppen), ett lag eller en organisation framåt. Och vi behöver också var och en av oss kunna leda oss själva för att just använda våra olika förmågor på bästa sätt.

Gemenskap och tillhörighet

Att hitta gemenskap och tillhörighet är viktig för oss i alla grupper, familjer och arbetsplatser. Det stora föreningslivet fyller också en viktig del av gemenskap och meningsfullhet. Verksamheten i föreningar har en stor och viktig funktion i samhället i stort och för mig som individ. Ett av min intressen handlar om att jag alltid utövat olika sporter och fortfarande följer jag olika idrotter med glädje. Känslan av gemenskap och tillhörighet är viktigt i mina upplever i dessa sammanhang.

Idrotten och styrelsearbete

Jag har ett stort engagemang för föreningsverksamhet, för barn och ungdomar i rörelse och för den gemenskap en förening ger. Mitt intresse för idrotten gör att jag idag specifikt engagerar mig ideellt med styrelsearbete för föreningen Pixbo Wallenstam Innebandy.

Jag vill bidra till att skapa glädje och gemenskap i föreningen. Mitt särskilda engagemang handlar om att bidra med min förmåga, min kompetens och att skapa nytta. Här har frågeställningar runt värdegrund, normer, beteenden och att stärka föreningskänslan blivit en del av mitt arbete.

Värdegrunden och ALLCaN

Dessa frågeställningar är också en så tydlig del av min vardag för ALLCaN när jag möter kunder i ledarskapsfrågor, teamutveckling, ledning och träning. Samma frågeställningar kommer ofta upp i diskussioner om kommunikation, mål till betydelsen av hur vi kan använda styrkan av värdegrundsarbete i organisationer och styrelsearbete. Ofta handlar frågeställningarna om våra handlingar. Värdegrunden vi står på och hur vi använder våra normer är det som är styrande i det vi gör och hur vi gör det.

Vilken nytta kan värdegrundsarbetet ge?

Här delar jag en del av min vardag med värdegrundsarbete i Pixbo Wallenstam Innebandy. Vi firar även 40 år som förening. Under våren har vi särskilt uppmärksammat förenings 40 år på olika sätt digitalt p g a pandemin.

Särskilt tack till Jorunn som delar mitt engagemang, och speciellt tack för att jag får publicera denna video och bild med dig. Tack också till min förening.

Klicka här och lyssna på oss om vårt värdegrundsarbete i föreningen

Ditt nästa steg i din roll

Är du ledare, chef, tränare eller styrelsearbetande, så delar jag gärna min erfarenhet för ytterligare en utväxling till nytta för dig i din roll tillsammans med alla förmågor du sannolikt har omkring dig.

Vill du veta mera om mig och mitt sätt att jobba med mina kunder?

Välkommen

Kategori
Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh