Tid – hinder för utveckling och välmående

Potential

Våren ger oss vanligen ljuset och lusten. Lust att skapa och fylla på med energi igen. Har du tid att använda alla dina möjligheter och hela din potential?

Vi har en stor inneboende potential att utnyttja för vårt bästa jag professionellt och privat genom att kunna utveckla vårt självledarskap, öka välmående, stärka möjligheter, ta hand hinder och att nå de mål vi önskar.

Men, kraften och potentialen behöver oftast hjälp för att kunna användas på bästa sätt genom perspektiv som vi möjliggör genom tankeväckande reflektioner. Först då kan potentialen upptäckas och göra nytta.

Att kunna leda mig själv och utveckla mitt självledarskap är en god start för det som är viktigt, och för det jag gör och skapar för att ta hand om alla mina tankar. Tankar är just tankar, och hur ser jag potentialen i dem för mitt lärande i min handling för mitt bästa jag.

Medvetenhet

Med tankeväckande handlingar kan du skapa medvetenhet och hjälpa dig själv i vardagen för mera fokus, bättre
välmående och mindre stress. Att medvetet lyssna på sig själv är ett sätt att leda sig själv, och t o m en förutsättning för att kunna leda andra. Medvetenheten hjälper också till att kunna ta hand om allt som snurrar i hjärnan på ett mera strukturerat sätt, vilket också leder till bättre välmående och balans.

Medvetenheten om självledarskapet betydelse och varför du vill utveckla att leda dig själv startar hos dig själv.

Vinsten av vidareutvecklat självledarskap

 • – Stärker mig och gör mig medvetenhet om styrkan, kraften och potentialen
 • – En hälsosammare tillvaro med bättre balans
 • – Lyssnar bättre på mig själv och andra
 • – Ökad nyfikenhet för nya perspektiv och lösningar
 • – Ökad självkännedom som ger ökad självkänsla
 • – Ger mig mod
 • – Stärkt beslutsförmåga i mitt ansvar för mig själv och andra
 • – En god förutsättning för att kunna leda andra
 • – Blir bättre och tydligare i min kommunikation
 • – Blir bättre på att hantera konflikter
 • – Bidrar till att skapa goda förutsättningar i mina roller och mitt ansvar

Tid ett vanligt hinder

Ett hinder jag ofta stöter på hos alla jag möter i coaching är tid. Jag har det hindret hos mig själv också, trots att jag redan vet att det är just ett hinder som jag sätter själv, vilket visar att vi bara gör och kör på någon slags autopilot. ”Gör som du brukar” är det som min hjärna indirekt säger till mig! Men det skaver, jag ältar och far in i gamla mönster, och jag ger mig då tid för reflektion så kan det hända och skapas något helt annat.

”Tiden räcker inte till” liksom orden av framförda tankar som ”jag hinner inte”  är de absolut vanligaste argumenten i mina coaching sessioner för hinder och stopp på vägen till lösningar, förändringar och balans för det vi egentligen tycker är viktigt att skapa tid för!

Om jag då ställer följande påstående och fråga när hindret kommer upp om tid, så händer det plötsligt något annat med hindret och en helt ny process för nya perspektiv startar:

”Om vi då bestämmer att det finns en skapad tid som är helt och hållet din tid, och jag ger dig den tiden här och nu varje dag. Du är också helt fri att använda just den tiden för ditt bästa jag, ditt självledarskap och ditt välmående. Hur skulle du då använda den tiden på bästa sätt för det du vill och behöver göra?”

Tillåter du dig då att stanna upp och ge dig tid för reflektion genom lyssna på din potential och inre kommunikation i både tanke (vad) och känsla (hur), så lovar jag att du får vägledning i hur du kan nyttja den potential du redan har.

Skapa tid

Vill du ta hand om ditt självledarskap, välmående och potential, så är mitt bästa förslag till dig för ditt absolut första steg:

Ge dig tid av din egen tid!

När du ger av din egen tid till dig själv tillsammans med din vilja så kommer du märka att du kan skapa den medvetenhet du behöver för dina tankar och tankemönster. Tankeväckande processer hjälper oss att utnyttja vår potential till medvetna handlingar genom träning, lärande och förändring av det vi önskar ska stärkas eller bli annorlunda. Lärandeprocessen tillsammans med stärkande övningar kommer öka din förmåga att ta hand om vardagliga tankar som snurrar till att släppa det som du kanske ältar.

Din förmåga till välmående och självledarskap finns där, men behöver tränas precis som du på annat sätt tränar dina muskler för att stärka den fysiska förmågan som en del av ditt välmående.

Skapa rum

Jag hittar alltid tankeväckande reflektioner i naturen, utomhus eller som på bilden, en skogsväg, utanför vardagens alla görande! Det är här jag tar hand om både mitt självledarskap, välmående och utveckling för det som stärker mig, det jag lärt mig till det som behöver göras. Jag skapar även rum för hur jag jag ta mitt lärande vidare i mitt självledarskap för mina mål till vad jag behöver av mig själv och ibland av andra för att komma framåt.

Hur skapar du tid och rum för din reflektion för din utveckling av självledarskapet och att bli ditt bästa jag? Det svaret har du själv. Du vet bäst vilka miljöer som ger dig energi och lust. Ett rum där du normalt inspireras och där dina tankar normalt brukar flöda fritt kan vara en vägledning för det rum eller miljö du behöver använda dig av för din träning. Här kan du konkret ta hand om möjligheter, hinder, handlingar av vad du vill och behöver göra till hur du kan använda allt ditt lärande från dagen.

Vill du ha min hjälp i ditt självledarskap

Varmt välkommen att kontakta mig för inspiration eller frågor i ett samtal.

Ann-Sofie Lindh

Professionell Coach (ICF ACC)

Kategori
Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh