Det nya normala att förändra pandemimönster

Det nya normala är att förändra pandemimönster

Är alla virus borta? Är det sant? Blir det normalt nu? Och vad betyder normalt efter två år? Minns vi ens något normalt? Hur återgår vi till det normala igen?

Har du som jag skapat nya mönster, vanor och förhållningssätt för både arbetsliv och socialt liv? Pandemimönster! Mönster som varit viktiga, men som nu kan förändras.

Visst har vi saknat hur det är att ses i verkliga livet, att prata över en kopp kaffe, att ses utan att restriktioner och att kram nära och kära. Jag gör det i varje fall, och jag vet andra som gör det också. Jag vet också att jag skaffat mig nya vanor, en del är t o m ganska bekväma. Ska jag ändra på dessa också nu?

Så dags att dra av munskyddet och förändra mina pandemimönster till det nya normala! På ett ansvarsfullt sätt med stor omtanke.

Dags att vara på jobbet

Vi ska mötas igen, och sannolikt på ett nytt sätt efter att vi bryter upp våra pandemimönster. Vi har olika erfarenheter om hur pandemi och restriktioner påverkat oss själva, våra olika jobb och arbetsplatser. Många har arbetet ”hemifrån” medan andra har varit på sin arbetsplats hela tiden.

Vi har olika erfarenheter av alla restriktioner och vi är olika. Vi har också olika syn vad som nu kan anses vara normalt. Vår syn på hur vi har det och hur vi vill ha det, privat och på jobbet, varierar. Nya krav och förväntningar runt hörnet? Hur ska det bli? Vi vill alla tycka och påverka. Eller hur?

Det är dags att ”ta tillbaka” mitt hem att bli min privata plats i livet igen, och att jobbet är en annan plats i mitt liv där jag har ett helt annat ansvar och uppdrag i min anställning eller företagande. Det är en grundläggande skillnad som nu blir lika tydlig igen, fast omvänt mot då pandemin startade.

Skapa nya mönster för det nya normala

Det är dags nu, efter två år, att återgå till det vi vill kalla normalt. Lämna och ta hand om pandemimönstrens goda och mindre goda effekter. Det ger både glädje och lust, en känsla av frihet eller inte, och kanske en känsla av motstånd. Håller du med?

Vad är viktigt nu när vi ska återstarta och återgå från det långvariga distansarbetet, där vi vet att de sociala interaktionerna är förändrade och att andra vanor och mönster är skapade. Vi ska kanske även möta upp dem som arbetet på plats hela tiden.

Samtidigt ska vi ta ansvar för att på ett omsorgsfullt sätt återgå, så vi inte fortsätter sprida virus som lever vidare på samma sätt som igår.

Förändra pandemimönstren

Pandemimönster är satta som nu ska förändras till ett nytt tillstånd. Nya tillstånd möter motstånd och en känsla av motvind helt naturligt, men ger också energi att lyfta. Så hur använder du det motståndet för att lyfta och bära dig in i det nya normala?

Lätt att påtala eller fråga om, vi vet det redan och första steget är att acceptera att det handlar om att skapa nya mönster igen (!). Ta hand om motståndet och lyssna på det vad betyder. Bekräfta att det finns. När du gör det på ett medvetet sätt är det lättare, och det kan t o m skapa nyfikenhet och lust att vilja påverka hur det ska bli. Bekräfta även dig själv eller andra som inte upplever motstånd.

Det är här potentialen finns att skapa nya perspektiv och kraftfullhet för er bästa återstart. Att lyssna och gemensamt prata om hur ni vill ha det ger en god grund att bygga från för återstarten! Tillsammans för uppdraget i arbetet, det viktiga arbetssättet, arbetsklimatet och välmående i teamet eller organisationen, tänker jag. Här är både dina egna och dina medarbetares lärande, erfarenheter och reflektioner viktiga.

Låt inte tankarna mala och stressa dig om hur ska det bli. Ta hand om dem i ditt ledarskap, både i ditt personliga ledarskap och att kanske leda andra. Det kan bli tufft att även möta andras motstånd av känslor och frågor för hur det nya förhållningssättet ska bli och hur vi förväntas jobba nu från en dag till annan!

Så här kan du ta hand om återstarten

1. Bestäm en tid av ”” och tänk på den tiden: Hur var det då? Vad visste eller kunde du/ni då? Vad var du/ni nöjda med?

2. Gå in i ditt då och till de förutsättningar som fanns då med det som då rörde sig i det du/ni gjorde, hur du/ni gjorde det, vad du/ni upplevde till hur du/ni kände/mådde då.
Vilka av ”Vad och Hur” ska ni behålla, utveckla och ta med framåt i ert nu?

3. Vilken grund stod du/ni på då? Vad visste du då? Hur jobbade du då?
Vilka av ”Vad och Hur” ska ni behålla, utveckla och ta med framåt i ert nu?

4. Vilka reflektioner gör du/ni av hur ni som medarbetare och organisation påverkats av pandemi och restriktioner? Vilket lärande gör du/ni och vad är viktigt att ta med in ert nu och framåt?

5. När du idag tänker på då och nu? Vilka upplevelser och lärande skapar du? Vilka perspektiv ser du? Något nytt? Någon ”aha” känsla av något som du glömt eller tappat bort? Finns det nya förutsättningar i organisationen efter två år att ta hänsyn till?

6. Gemensamt nu – Bestäm tillsammans vad ni ska ”Behålla – Förändra – Införa/Starta med – Sluta med/Ta bort”

Starta upp med de viktigaste prioriteringarna

Jag föreslår också att ni gemensamt bestämmer och prioriterar de viktigaste stegen att komma i gång för ert bästa just nu!

Ett bästa nu som också ger er det goda arbetsklimat och välmående ni vill ha och det ni strävar mot att uppnå!

Svårt att starta?

Alla målsättningar, handlingar, steg och förändringar startar i ett första samtal. Jag har förmågan och verktygen att först lyssna och därefter tillsammans med dig bestämma vilken den bästa insatsen för just er kan vara för återgång till det nya normala.

Kontakta mig för ett villkorslöst samtal. Det kostar din tid. Jag lyssnar när det passar dig för att på bästa sätt kunna göra nytta för dig i din roll, ditt självledarskap, ledarskap eller medarbetarskap i din organisation.

Allt gott på den nya normala resan och fin start på det som är viktigt för er.

Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh