Förändring och att stärka ledarskapet

Den onormala vardagen från vår och sommar har blivit vårt nya normala i den pågående förändringen. Nya vanor och mönster har etablerats. Nya infallsvinklar, affärsidéer och omställningar har gjorts. Hur vi träffar familj, vänner och hur vi använder tiden utanför arbete har också skapat nya etablerade vanor, oavsett om vi gillar det eller inte.

Det nya normala är det tillstånd vi är på väg att acceptera, och det är precis det som händer i förändring och utveckling. Därmed inte sagt att det nya normala är det vi vill ha, men vi har fått en ny vardag med en riktning som vi inte i alla delar bestämmer över själva. Fortfarande är det osäkert på många plan, inte minst ekonomi och ytterst att företag kan överleva till vår hälsa och ett gott välmående.

Vi saknar stabiliteten och förutsägbarheten, vilket uttrycks i en längtan om att det ska bli normalt igen. Vi behöver fortfarande hantera och förhålla oss till vad som är normalt eller inte till hur vi ska förhålla oss i varje stund och beslut. I ett sådant förhållningssätt är riktning och tydlighet viktigt för att skapa trygghet och balans på den plattform du befinner dig just nu för att komma vidare. Vad vet du idag, och vad ska du förhålla dig till i ditt görande och varande i din tillvaro av längtan, utmaningar och osäkerhet.

Det coachande förhållningssättet och att träffa en professionell coach är en väl investerad tid. Kunder behöver fokusera på det som är viktigt, och med en professionell coach kan man få ventilera sina utmaningar om möjligheter, hinder och farhågor i det som är viktigt. En vanlig effekt när jag väcker tankar om hinder och farhågor hos kunden gör att reflekterandet i stunden ger nya insikter. Insikter som tar hand om hinder och som skapar möjligheter för vad som behöver göras och hur det ska göras för riktningen och målet. Insikterna får också en direkt effekt kroppen och hjärnan. Axlarna sjunker ner och antalet tankar som flödar i hjärnan blir färre. Det lättar och kunden har en tydligare plan för ledningen i förändringen med vad, hur och när tills vi ses nästa gång.

ALLCaN ägnar sensommaren att hjälpa företagare att komma vidare i de utmaningar pandemin ställt till med. Det har blivit allt tydligare att ledningen av mig själv och andra är en framgångsfaktor för hur vi med tydlighet hanterar förändring och osäkerhet. Med mod, kraft, vilja och beslutsamhet kommer dessa företag komma vidare i sina stärkta insikter om hur betydelsen av ledarskap, tydlighet, kommunikation och öppenhet kan användas för att göra skillnad i både företagsledning, organisation, team och affären.

Med ödmjukhet och respekt för all kraft, vilja och innovation som finns för att hantera förändringar och utmaningar önskar jag er alla en fin sensommar.

Ann-Sofie

Kategori
Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh