Utveckling är att skapa nya vanor

Utveckling är att skapa nya vanorJanuari försvann i ett nafs, och jag är tacksam och nöjd med hur året börjat. Jag har en känsla av positiv utveckling både i företagandet och i min personliga resa. Hoppas ditt år också börjat på det sätt du vill!

Jag möter ganska ofta både chefer, ledare och medarbetare som både vill och gillar att utvecklas. Många har också utmaningar med att få till utvecklingen på riktigt.

Utveckling är att förbättra. Utveckling är också att förändra. Och att skapa nya vanor. Det innebär oftast att ändra rutiner, beteende och gamla vanor! Det är nu utmaningarna kommer. Håller du med? Det gäller mig också, och jag har en utmaning som jag reflekterar över i slutet av detta inlägg.

Det tar tid

Genom litteraturen vet vi att nya vanor blir en vana först efter att vi medvetet tränat och använt det nya mönstret i minst 21 till 28 dagar. Medveten träning varje dag! Eller månader eller inte alls om vi inte jobbar med medvetna handlingar. Det tar tid och det är mänskligt att det tar tid, du orkar inte springa en mil heller om du inte tränar!

Varför

Varför vill du göra förändringen? Ditt varför kommer från hjärtat, det du drivs av, eller har lust för, eller har förståelse för i en viss förändring eller behov. Engagemang, motivation, välmående och motstånd påverkas också av varför. Att hitta varför kan ta lite tid. Det är definitivt en viktig fråga att ta ställning till. I slutändan när förändringen, det nya mönstret eller rutinen är på plats, så kommer du upptäcka att den frågan har hjälpt dig på vägen!

Vision och mål

Ditt varför kommer hjälpa dig att både skapa vision och mål för det du vill förändra, om den/det inte redan finns. Målet är siktet och visionen ger riktning och vägledningen för det som ska förändras. Det är då aktiviteterna blir tydliga i det som ska göras eller skapas. Hitta och kom ihåg riktningen, det som är positivt, det som motiverar och det som är viktigt med förändringen.

Visualisera gärna hur det är i både känsla, kropp och knopp när den nya rutinen eller förändringen är på plast. Hur är det när du är framme i det nya mönstret? När den önskade förändringen har blivit en vana, en vana som sker utan att du ens behöver tänka!

Aktiviteter och korrigeringar

Skriv ner konkret vad du åtar dig att göra eller skapa som din del av det som ska förändras. Berätta gärna för andra vad som kommer göras, och på så sätt uttalar du också målet. Det uttalade kommer hjälpa dig på ett medvetet sätt att vara uthållig i dina aktiviteter och den nya vanan kommer bli hållbar.

Varför och målet kommer behöva upprepas och påminnas om många gånger under träningen av aktiviteter för nya mönster och vanor. Påminn dig om målet, ge och ta emot feedback och korrigera efter hand. Precis som hos instruktören på gymmet! Hen som alltid pushar och också korrigerar så snart det behövs. Hen säger det vi ska göra snarare än säga att vi gör fel. Ge dig gärna själv feedback på det sätt du skulle hjälpt en vän eller kollega att nå sitt mål.

Förberedelse

Vad betyder den nya vanan av medvetna handlingar för förändringen? Vilka situationer gäller det, vilka är berörda och när ska träningen ske? Vilka är särskilt utmanande? Skriv gärna ner ditt varför, mål och vad du behöver för att hålla motivationen uppe och vad som ger dig energin för den medvetna träningen.

Det här tålamodet kan prövas eftersom viss disciplinen kan behövas, så hur kan du förbereda att slippa ta hand om sådana tankar eller stopp? Vilka förutsättningar behövs för att klara av att nå målet? Hur ser planen eller träningsdagboken ut per dag av det som ska göras för den nya vanan?

Förbered dig också på riktigt hur du firar eller checkar av det du åstadkommer. Se stegen av utveckling varje dag och påminn dig om tränaren som korrigerar och inte dömer. Hur ska du bekräfta och belöna varje framsteg varje dag?

Förbered dig också för motgångar. Det kommer bakslag, det blir inte precis som vi förutser varje gång, så förbered också hur du hanterar besvikelsen när den kommer.

Fira

Använd dina förberedelser att fira! Bekräfta varje framsteg och stärk det du lär dig under tiden. Det nya mönstret eller rutinen blir en vana stegvis. Du kommer vid den slutliga målgången upptäcka vad du åstadkommit och skapat i din resa av förändring och utveckling. Själv eller tillsammans med andra.

Min utmaning

Jag lovade reflektera över min utmaning, då jag ska skapa nya mönster som ger mig en ny vana av bättre balans och rörlighet i kroppen. Jag har sedan gammalt en skada som skapar smärta i höft och nacke, vilket också skapar obalans och snedbelastning i kroppen. Mitt varför är tydligt, jag vill bli fri från smärta, öka min rörlighet och mitt välmående!

Mitt visualiserade mål är också tydligt. Konkret har jag satt mål på 6 månader, och förändring jag ska skapa handlar att få en ny vana av ett naturligt rörelsemönster i balans! Lämnar detaljerna och medger att det är utmanande! Jag har många gamla vanor att ta hand om, så nu uttalar jag också för mitt varför och mål här att jag ska ändra vanor. Du känner säkert igen mina beskrivningar som en del av processen du just läst om. Vill du fråga mig om 6 månader hur det gått, så är du välkommen!

Och jag har hjälp av en tränare. Tränaren använder det coachande förhållningssättet med många verktyg och mentala övningar som jag också känner igen i min egen coachingverksamhet.

Det hänger ihop; chefer, ledare, medarbetare och jag behöver också jobba med att förändra beteende och gamla vanor! Vi är människor med autopiloten naturligt igång i våra vanor, och att förändra behöver göras medvetet och i den processen är det gott att en professionell hjälp på resan.

Behöver du en tränare?

Vill du ha mig som tränare i dina utmaningar att förändra och skapa nya vanor? Välkommen att kontakta mig genom att skriva här eller, om du är mera nyfiken på vem jag är som kan göra nytta för dig, läs här. Om mig.

Vill du vara säker på att alltid för inspiration och de senaste reflektionerna från mig när de kommer. Skriv här. 

Allt gott och på snart återhörande hälsar Ann-Sofie
Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh