Medvetna val

Medvetet val Jag är verkligen en ”periodare” i mitt fokus med mycket gott och lite ont. Sommaren har övergått i höst, och idag är det vinter! Min närvaro här har varit sporadisk. Ett av mina medvetna val.

Medvetna val hjälper mig och i dessa perioder finns mitt ”stopptecken” att stanna upp och reflektera. Det tillsammans med vila är återhämtning. I detta inlägg kommer du få både tankar om ”stopptecken” och konkreta coachande frågor som kan hjälpa dig framåt för dina medvetna val.

Framför allt har jag medvetet under den här perioden valt det som för dessa månader varit viktigt för mina kunder, mina leveranser och mina mål. Jag har grottat ner mig i uppdrag, ideellt arbete och i det som jag tyckt vara viktigt. Jag har coachat chefer, varit utbildare i ledarskap och förändring, och jag har fått uppleva många utvecklingsresor där jag lyssnat på många kloka synpunkter, reflektioner och fina insikter i alla dessa lärandeprocesser.

Gör du medvetna val för ditt fokus? Är du medveten om vilka val du gör i olika perioder?

Medvetna val och magiska krafter

Sammanfattningsvis är det lika slående varje gång för min del, varje dag och varje period, vilka magiska krafter och potential det finns hos alla dem jag har mött och möter. Det största är att få ta del av, och uppleva, hur dessa omsätts i praktiken. Jag får höra hur man tagit hand om sin potential med nya perspektiv, sina utmaningar och sina hinder, och jag får ta del av alla steg som tas i den utveckling man har för sina egna mål. Det ger energi och håller också min riktning för mina medvetna val.

Stopptecken

Medvetna val och stopptecken

Mina egna medvetna insikter och lärandet under den här perioden är att det medvetna fokuset på det som skapas, görs och levereras också gör lite ont. Sammantaget kan det handla om att säga att inte kunna prioritera, inte hålla ev tidsplaner i det ideella arbetet eller att ha mindre tid med familj, vänner eller för sig själv.

I dessa fall blir alltid det lilla onda gott, eftersom det är min signal, mitt ”stopptecken”! Mitt ”stopptecken” säger mig att stanna upp och reflektera, och återvända till det som ger mig energi, glädje och lust att vara göra, uppleva och skapa. Det tillsammans med vila är återhämtning.

Vilka ”stopptecken” har du? Hur gör du dina medvetna val?

Är det svårt att hitta det du behöver för dina medvetna val? Kanske behöver även du ett ”stopptecken” som passar dig.

Coachande frågor för medvetna val

Kort sagt det coachande förhållningssättet hjälper till och gör skillnad på ett medvetet sätt. Vill du stanna upp och reflektera över olika perspektiv för ditt fokus av medvetna val, ”stopptecken” och återhämtning? Här kommer några öppna frågor som jag gärna delar med dig för din stund av reflektion. Dessa hjälper både mig och andra som jag träffar i alla coachingsamtal.

Fokus för medvetna val

 • -Vad vet du om dig själv och dina mål för det du tycker är viktigt?
 • -Hur märker du om det du gör, skapar eller upplever ger dig energi, glädje och lust?
 • -Vill du visa omsorg om till dig själv? Vad är viktigt för ditt välmående?
 • -Vilken roll har jobbet i ditt liv?
 • -Hur stor del av din tid använder du till frågor som rör jobbet?
 • -Vilken plats och tid skapar du för det du vill nå i dina nära relationer?
 • -Är du lyhörd för dina egna signaler i både tanke och känsla?
 • -Hur märker du om du är upprörd? Stressad? Vad händer då med dig? Vad händer andra omkring dig?
 • -Vad behöver du för att känna ett inre lugn?
 • -Vill du göra medvetna val för dina prioriteringar?
 • -Vilka är dina viktigaste prioriteringar den närmsta tiden?
 • -Vilken hjälp behöver du ge dig själv?
 • -Vilken hjälp behöver du be andra om?
 • -Vilket ”stopptecken” ser du nu som skulle kunna hjälpa dig att stanna upp för att göra medvetna val framåt?
 • -Lyssna på och bekräfta dina insikter och medvetandegör dem som är till nytta för dig!

 

Gör som andra

I likhet med andra, anlita en coach. Jag träffar många chefer och medarbetare på olika nivåer, och återkopplingarna efter samtalen handlar ofta om; ”Jag har fått nya insikter, blivit stärkt, hittat stegen jag behöver ta, vad jag behöver av andra eller mig själv. Mitt välmående är bättre och jag har mera energi. Är modigare. Mera närvarande. Mindre stressad. Tror på mig själv igen. Alla tankar blir så mycket klarare och jag förstår nu vad de handlar om”.

Investera tid och engagemang, och ta hand om din potential för ditt bästa jag i dina medvetna val eller för situationer du vill ta hand om. Kanske är du ledare, medarbetare, ett team eller företagare som vill fortsätta utveckla din/er potential medvetet för framgång och välmående.

Snart nytt år

Avslutningsvis vill jag berätta för dig att i nästa aktuella inlägg kommer handla om att stänga året på ett medvetet och konkret sätt. Syftet med inlägget är att hjälpa dig att stärka och medvetandegöra hur du kan följa upp målen, klargöra och ta hand om dina insikter och lärande. Du kommer med hjälp av din egen medvetenhet och dina egna insikter upptäcka att ett helt år har berikat dig på olika sätt i det du upplevt, åstadkommit, genomfört och lärt dig.

Vill du redan nu veta mera? – Klicka här

Du är välkommen att kontakta mig direkt. Ring 0723-907090 eller skriv till mig!

Vill du få aktuella inlägg och följa ALLCaN? Registrera dig här

Allt gott och på snart återhörande hälsar Ann-Sofie
Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh