Stäng 2022 med eftertanke och reflektion

 Stäng 2022 med eftertanke och reflektion med hjälp av coachande frågorÅret är på väg att ta slut och bli historia, en historia som är din och som är din berättelse 2022. Du vet att jag brukar påminna om att inte rusa vidare direkt, och det gör jag även nu. Stanna upp och ta del av detta inlägg med omsorg om det du skapat, genomfört och upplevt. Jag bjuder på konkreta övningar med öppna coachande frågor som jag vet är hjälpsamma att stänga 2022 med. Stäng 2022 med eftertanke och reflektion. Frågeställningarna kommer hjälpa dig att på ett omsorgsfullt och medvetet sätt att ta hand om året, hela din potential och ge öppningar för ditt nya år och för din utveckling, framgång och ditt välmående.

Du kommer med hjälp av din egen medvetenhet och dina egna insikter upptäcka att ett helt år har berikat dig på olika sätt i det du upplevt, åstadkommit, genomfört och lärt dig. Vilka julgåvor, visst är de viktiga att bevara? Kanske hittar du något när du tittar bakåt som du även kan lära av som du inte är helt nöjd med.

Övningarna kommer hjälpa dig att ta hand om 2022 med värdefulla insikter av upplevelser i både vad och hur, och dessa kommer även stärka din start av det nya året. Ett år som är helt nytt med 365 nya dagar som är helt oupplevda och oskrivna!

Eftertanke och reflektion

Du får en konkret övning att starta med, och först behöver du ge dig av din egen fokuserade tid för eftertanke och reflektion. Svaren och reflektionerna är dina, och du väljer hur du vill använda det du upptäcker och skapar av tankar, insikter och lärande. Dags att göra paketen till dina egna julgåvor.

Använd hela din fantastiska potential genom att reflektera över:

Paketera dina egna julgåvor

–  Vilka har varit höjdpunkterna under det gångna året?
–  Vad har du åstadkommit?
–  Vilka har varit de viktigaste lärdomarna?
–  Var har du överträffat dig själv? På vilket sätt?
–  Vilka är dina viktigaste lärdomar i din roll på arbetet?
–  Vilka är dina viktigaste lärdomar i ditt ledarskap (t ex personligt ledarskap, projektledarskapet, eller ledarskapet på jobbet eller fritiden)?
–  Om du är chef, vilka är de viktigaste lärdomarna i din chefsroll?
–  Om du tycker att du inte levt upp till dina egna förväntningar, vilka är det i så fall?
–  Vilka projekt har du avslutat och vilka är dina lärdomar här?
–  Har du några projekt som inte är avslutade? Kan du lära dig något av det?
–  Vilka projekt påbörjades inte som du hade för avsikt att påbörja? Något lärande här?
–  Vilka frågor kring familjen, vännerna eller hemmet har haft din uppmärksamhet?
–  Annat viktigt som du nu reflekterar över från ditt 2022?

Summera och avsluta året

När du summerar året, kan du sammanfatta det med en mening eller några ord eller bilder som symboliserar 2022? Vad handlade det gångna året om egentligen för dig?

Här kommer några andra frågeställningar som kan vägleda dig att stänga 2022:

–  Finns det något du inte är avslutad med?
–  Någon du inte är avslutad med?
–  Vad behöver du göra och säga för att känna dig redo att stänga 2022?

Reflektera också över följande:

–  Vilka känslor uppfyller dig när du tittar tillbaka på året som gått?
–  Vem är du nu?
–  Vad har du lärt dig?
–  Vad är du mest stolt över?
–  Vad är du mest glad och tacksam över?

Gott avslut

Julgåvor för din framgång och välmående

Allt gott på ditt avslut av året, där jag hoppas du får nytta av dina egna julgåvor för din framgång och välmående.

Nytt inlägg kommer på Nyårsafton

I nästa inlägg får du hjälp och tips om hur du kan starta 2023, där du även kommer ha nytta av att du tagit hand om 2022 med eftertanke och reflektion på ett konkret sätt.

Vill du ha min hjälp att skapa insikter över din utveckling och ditt lärande 2022 för ditt bästa 2023? Välkommen att kontakta mig genom att skriva här eller om du är mera nyfiken på vem jag är som kan göra nytta för dig så läs här. Om mig.

Mina bästa julhälsningar till dig med önskan om en riktigt skön och avkopplande jul- och nyårshelg.

God Jul och Gott Nytt År

Ann-Sofie

PS, vill du vara säker på att alltid få inspiration och de senaste nyheterna? Skriv här.

Ann-Sofie Lindh - 800

Jag utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående. I mina artiklar tar jag upp aktuella ämnen som skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat.

Ann-Sofie Lindh