Aktuellt

Ann-Sofie Lindh - Mitt i näringslivet - kalmar

Nyttan med ledarskapscoaching
– Mitt i Näringslivet

6 november, 2020

Under hösten har jag hjälpt företagare i ett projekt att komma vidare i sina förändrings- och omställningsresor i de utmaningar som bl a pandemin ställt till med. Målet med den företagsindividuella ledarskapscoachingen i detta projekt var att stärka och utveckla företagets ledare och medarbetare. Det blev allt tydligare att ledarskap och ledningen av mig själv […]

Läs mer
Självledarskap

Självledarskap och medveten utveckling för mera fokus, bättre välmående och mindre stress

24 oktober, 2020

Bli medveten och hjälp dig själv i vardagen för mera fokus, bättre välmående och mindre stress. Vill du utveckla ditt självledarskap så handlar det första steget om att vilja bli medveten för att kunna förändra. Att medvetet lyssna på sig själv är ett sätt att leda sig själv, och t o m en förutsättning för […]

Läs mer

Förändring och att stärka ledarskapet

11 september, 2020

Den onormala vardagen från vår och sommar har blivit vårt nya normala i den pågående förändringen. Nya vanor och mönster har etablerats. Nya infallsvinklar, affärsidéer och omställningar har gjorts. Hur vi träffar familj, vänner och hur vi använder tiden utanför arbete har också skapat nya etablerade vanor, oavsett om vi gillar det eller inte. Det […]

Läs mer

Coachande förhållningssättet för affärsutvecklingen genom ”Vad” och ”Hur”

6 juli, 2020

Ett av de tydligaste stegen att utveckla affären ALLCaN under denna märkliga pandemi-tid blev att investera i ALLCaN Consultings synlighet och klarhet på webben. Det blev också ett tydligt steg som kom att handla om affärsutveckling genom ett nytt och annorlunda samtal med kunder. Tiden i spåren av Corona och det coachande förhållningsättet med att […]

Läs mer
Skapa nytt

En första version av nästa steg i affärsutvecklingen i spåren av Corona

24 juni, 2020

Tiden jag fått extra i spåren av Corona har gett mig utrymme att med kraft tänka nytt, skapa nytt och utvärdera det som är viktigt för affärsutvecklingen. Ett av de tydligaste stegen kom att handla om att utveckla affären att investera i ALLCaN Consultings synlighet och klarhet på webben. Idag har den första versionen av […]

Läs mer
Diplom ACC

Jag är frisk och jag har förtjänat mitt certifikat

30 maj, 2020

Något gott i spåren av pandemin. Jag är frisk och kan leva ett ganska normalt liv, även om alla möten och samtal sker på helt andra sätt idag. Inga fikastunder eller kalas med släkt och vänner, vilket påverkar mig i stunden. Det brukar kännas bättre om jag tar den där kontakten ändå fast numera på […]

Läs mer